Skip to content

Onze verpakking

100% gerecycled PET voor de tubes en potten

PET (Polyethyleen Tereftalaat) is een lichtgewicht en duurzaam polyester dat, dankzij zijn oneindige recyclingmogelijkheden, een uitstekend profiel heeft vanuit het oogpunt van ecologische duurzaamheid. PET behoort tot de familie van thermoplasten, materialen die door warmte worden omgezet in zeer stroperige vloeistoffen die gemakkelijk te bewerken zijn: ze keren terug naar de vaste toestand wanneer de temperatuur wordt verlaagd. Omdat hun structuur geen wijzigingen ondergaat, kan het materiaal meer dan eens worden onderworpen aan hermodelleringprocessen met behulp van warmte: deze eigenschap van PET maakt het 100% recyclebaar en het wordt mogelijk om het om te zetten in PET: we hebben ervoor gekozen om 100% gerecycled PET te gebruiken voor alle flessen en potten van de INSIGHT-lijn.

100% recycled pp voor de doppen

Alle doppen van de Insight-potten zijn gemaakt van 100% gerecycled PP.

Biologisch suikerriet voor de tubes

Onze tubes zijn gemaakt van biologisch materiaal afgeleid van suikerriet.

Gerecycled PET voor de labels

Alle labels van Insight-producten in flesjes of potjes zijn gemaakt van een materiaal dat minimaal 25% gerecycled PET bevat.

Rafcycle®

We sloten ons aan bij het RafCycle®-project, gesponsord door UPM Raflatac, een programma
voor het terugwinnen van restjes etiketten gedurende hun hele levenscyclus.

RafCycle® is een innovatief recyclingconcept gebaseerd op het hergebruik van restanten van zelfklevende etiketten om nieuwe materialen te creëren.

RafCycle® wint de bijproducten van zelfklevende etiketten terug, bestemd voor verbranding of verwijdering op stortplaatsen, en transformeert ze, waardoor ze een tweede leven krijgen. Het vermindert ook de hoeveelheid afval die op stortplaatsen moet worden gestort en biedt talloze voordelen voor drukkers, verpakkers en andere operators in de etikettensector en natuurlijk voor het milieu. Verwerkingsafval van etiketten wordt teruggewonnen en bestemd voor de omzetting van afval in energie bij de UPM-papierfabrieken en gebruikt als brandstof. Dankzij een technologisch geavanceerd proces wordt gesiliconiseerd papier teruggewonnen en naar de UPM-papierfabriek gestuurd voor recycling om te worden omgezet in nieuw papier.

Love / Care / Life / Feel

Onze verpakkingen vertegenwoordigen ons, niet alleen vanwege onze materiaalkeuze, maar ook met een boodschap die onze visie identificeert: